Kain

Wyszukiwanie w mediatece:

Zdjęcia: Antoni Staśkiewicz; produkcja: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych;

Warszawa 1960

temat Polskiej Kroniki Filmowej 12 A/60

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Wytwórnią Filmów Dokumentalnych i Fabularnych: www.wfdif.com.pl