Wyszukiwanie w mediatece:

Zdjęcie zbiorowe

Misterium buffo
Teatr 13 Rzędów
Tekst Włodzimierz Majakowski
Scenariusz i reżyseria Jerzy Grotowski
Scenografia Wincenty Maszkowski
Premiera: Opole, 31 lipca 1960

 

Opis: Zespół Teatru 13 Rzędów na tle dekoraji do Misterium buffo
Od lewej: Antoni Jahołkowski, Ewa Lubowiecka, Andrzej Bielski, niżej: Rena Mirecka, Jerzy Grotowski, Zygmunt Molik; w rzędzie dolnym: Adam Kurczyna, Barbara Barska
Fot. Leonard Olejnik
Źródło: Archiwum Małgorzaty Olejnik-Filipowicz