Wyszukiwanie w mediatece:

Od lewej: Jerzy Radziwiłłowicz, Zbigniew Osiński

Studium o Hamlecie Stanisława Wyspiańskiego w interpretacji Jerzego Radziwiłłowicza
17 lutego 1991
Wrocław, Przejście Żelaźnicze

 

Od lewej: Jerzy Radziwiłłowicz, Zbigniew Osiński
Fot. Bruno Chojak
© Instytut im. Jerzego Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: t.papuczys@grotowski-institute.pl