Wyszukiwanie w mediatece:

Od lewej: Zbigniew Osiński, Leszek Mądzik

Spotkanie z Leszkiem Mądzikiem
15 lutego 1991
Wrocław, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Sala Teatru Laboratorium

 

Od lewej: Zbigniew Osiński, Leszek Mądzik
Fot. Bruno Chojak
© Instytut im. Jerzego Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: t.papuczys@grotowski-institute.pl