Wyszukiwanie w mediatece:

Od lewej: Jenna Kumiega, Zbigniew Osiński

Konferencja Grotowski: co było, co jest. I co jest do zrobienia
12–15 stycznia 2009
Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Aula

 

Od lewej: Jenna Kumiega, Zbigniew Osiński
Fot. Francesco Galli
© Instytut im. Jerzego Grotowskiego


W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: tobiasz@grotowski-institute.art.pl