Wyszukiwanie w mediatece:

Od lewej: Jenna Kumiega, Zbigniew Osiński, Leszek Kolankiewicz

Konferencja Grotowski: co było, co jest. I co jest do zrobienia
12–15 stycznia 2009
Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Aula

 

Od lewej: Jenna Kumiega, Zbigniew Osiński, Leszek Kolankiewicz
Fot. Francesco Galli
© Instytut im. Jerzego Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: t.papuczys@grotowski-institute.pl