Wyszukiwanie w mediatece:

Od lewej: Jerzy Gurawski, Ludwik Flaszen, Bogdan Zdrojewski (Prezydent Miasta Wr

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Teatrowi Laboratorium i Jerzemu Grotowskiemu, zaprojektowanej i wykonanej przez Józefa Sztajera; wydarzenie w ramach obchodów czterdziestej rocznicy Teatru Laboratorium
15 października 1999
Wrocław, Przejście Żelaźnicze

 

Od lewej: Jerzy Gurawski, Ludwik Flaszen, Bogdan Zdrojewski (Prezydent Miasta Wrocławia)
Fot. Jerzy Lajstowicz
Źródło: Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: t.papuczys@grotowski-institute.pl