Wyszukiwanie w mediatece:

Od lewej: Joanna Walaszek, Ludwik Flaszen

Hamlet, spotkanie seminaryjne z udziałem Joanny Walaszek, część cyklu „Akropolis, Faust, Hamlet. W teatrze mitów europejskich z Ludwikiem Flaszenem”, w ramach II Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Świat miejscem prawdy” Sezon Mistrzów
12 stycznia 2013
Wrocław, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Sala Teatru Laboratorium

 

Od lewej: Joanna Walaszek, Ludwik Flaszen
Fot. Karol Jarek
© Instytut im. Jerzego Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: t.papuczys@grotowski-institute.pl