Wyszukiwanie w mediatece:

Od lewej: Ludwik Flaszen, Włodzimierz Szturc, publiczność

Faust, spotkanie seminaryjne z udziałem Włodzimierza Szturca, część cyklu „Akropolis, Faust, Hamlet. W teatrze mitów europejskich z Ludwikiem Flaszenem”, w ramach II Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Świat miejscem prawdy” Sezon Mistrzów
23 listopada 2012
Wrocław, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Sala Teatru Laboratorium

 

Od lewej: Ludwik Flaszen, Włodzimierz Szturc, publiczność
Fot. Irena Lipińska
© Instytut im. Jerzego Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: t.papuczys@grotowski-institute.pl