Wyszukiwanie w mediatece:

Od lewej: Paul Allain, Ludwik Flaszen

Spotkanie z Ludwikiem Flaszenem prowadzone przez Paula Allaina podczas Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Świat miejscem prawdy”
27 czerwca 2009
Wrocław, Wrocławski Teatr Lalek

 

Od lewej: Paul Allain, Ludwik Flaszen
Fot. Francesco Galli
© Instytut im. Jerzego Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: t.papuczys@grotowski-institute.pl