Wyszukiwanie w mediatece:

Od lewej: Leszek Mądzik, Eugenio Barba, Irena Kozaczka-Flaszen, Ludwik Flaszen

Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Świat miejscem prawdy”
16 czerwca 2009
Wrocław

 

Od lewej: Leszek Mądzik, Eugenio Barba, Irena Kozaczka-Flaszen, Ludwik Flaszen
Fot. Francesco Galli
© Instytut im. Jerzego Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: t.papuczys@grotowski-institute.pl