Wyszukiwanie w mediatece:

Od lewej: Ludwik Flaszen, Leszek Kolankiewicz i publiczność

Słowo o teatrze ubogim, spotkanie z Ludwikiem Flaszenem, prowadzenie Leszek Kolankiewicz, zorganizowane z okazji inauguracji działalności Instytutu im. Jerzego Grotowskiego
16 stycznia 2007
Wrocław, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Sala Teatru Laboratorium

 

Od lewej: Ludwik Flaszen, Leszek Kolankiewicz i publiczność
Fot. Łukasz Giza
© Instytut im. Jerzego Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: t.papuczys@grotowski-institute.pl