Wyszukiwanie w mediatece:

Od lewej: Lech Raczak, Ludwik Flaszen, Jacek Dobrowolski (tłumacz)

Konferencja Parateatr (1969–1978) i Teatr Źródeł (1976–1982) (26–29 września 2002)
28 września 2002
Brzezinka, leśna siedziba Ośrodka Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych

 

Od lewej: Lech Raczak, Ludwik Flaszen, Jacek Dobrowolski (tłumacz)
Fot. Tomasz Hołod
© Instytutu im. Jerzego Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: t.papuczys@grotowski-institute.pl