Wyszukiwanie w mediatece:

Od lewej: Ludwik Flaszen, Janusz Degler

Grotowski: homo ludens, spotkanie z Ludwikiem Flaszenem prowadzone przez Janusza Deglera
31 maja 2006
Wrocław, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Sala Teatru Laboratorium

 

Od lewej: Ludwik Flaszen, Janusz Degler
Fot. Aneta Kurek
© Instytut im. Jerzego Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: t.papuczys@grotowski-institute.pl