Wyszukiwanie w mediatece:

„Faust”

Faust
Polski Theatre
After Johann Wolfgang Goethe
Directed by Jerzy Grotowski
Set design: Piotr Potworowski
Premiere: Poznań, 13 April 1960

 

Od lewej: Władysław Głąbik (Faust), Zofia Żelewska (Małgorzata)
Fot. Grażyna Wyszomirska
Źródło: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego: dorota.kubica@instytut-teatralny.pl