Wyszukiwanie w mediatece:

Na zdjęciu: Eugenio Barba i uczestnicy ISTA

XIV sesja Międzynarodowej Szkoły Antropologii Teatru (ISTA) Improwizacja: pamięć, powtórzenie, nieciągłość
1–7 kwietnia 2005
Krzyżowa, Ośrodek Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego

 

Na zdjęciu: Eugenio Barba i uczestnicy ISTA
Fot. Francesco Galli
© Instytut im. Jerzego Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: t.papuczys@grotowski-institute.pl