Wyszukiwanie w mediatece:

Od lewej: Zbigniew Osiński (w głębi), Janusz Degler, Eugenio Barba

Wizyta Odin Teatret we Wrocławiu
28 września 1993
Wrocław, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Sala Teatru Laboratorium

 

Od lewej: Zbigniew Osiński (w głębi), Janusz Degler, Eugenio Barba
Fot. Jerzy Lajstowicz
Źródło: Instytut im. Jerzego Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: t.papuczys@grotowski-institute.pl