Wyszukiwanie w mediatece:

Na zdjęciu: Roberta Carreri

Chroniczne życie, pokazy spektaklu Odin Teatret w ramach II Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Świat miejscem prawdy” Sezon Mistrzów
26–28 października 2012
Wrocław, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Studio Na Grobli

 

Na zdjęciu: Roberta Carreri
Fot. Joanna Stoga
Źródło: Instytut im. Jerzego Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: t.papuczys@grotowski-institute.pl