Wyszukiwanie w mediatece:

Od lewej: Justyna Rodzińska-Nair (tłumaczka), Dariusz Kosiński, Eugenio Barba

Spotkanie z Eugeniem Barbą poświęcone polskiemu wydaniu książki Spalić dom. Rodowód reżysera prowadzone przez Dariusza Kosińskiego
14 października 2011
Wrocław, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Studio Na Grobli

 

Od lewej: Justyna Rodzińska-Nair (tłumaczka), Dariusz Kosiński, Eugenio Barba
Fot. Irena Lipińska
© Instytut im. Jerzego Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: t.papuczys@grotowski-institute.pl