Wyszukiwanie w mediatece:

Od lewej: Khalid Tyabji, Grzegorz Sikora, Bogumił Gauden

Eliasz
Drugie Studio Wrocławskie
Tekst wg Martina Bubera
Reżyseria Mirosław Kocur
Premiera: Wrocław, 28 czerwca 1988

 

Od lewej: Khalid Tyabji, Grzegorz Sikora, Bogumił Gauden
Fot. Marek Grotowski
© Instytut im. Jerzego Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: t.papuczys@grotowski-institute.pl