Wyszukiwanie w mediatece:

Od lewej: Grzegorz Sikora, Marek Cichosz

Wyspa
Drugie Studio Wrocławskie
Tekst wg Athola Fugarda
Reżyseria Mirosław Kocur
Premiera: Wrocław, 20 listopada 1988

 

Od lewej: Grzegorz Sikora, Marek Cichosz
Fot. Marek Grotowski
© Instytut im. Jerzego Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: tobiasz@grotowski-institute.art.pl