Wyszukiwanie w mediatece:

Od lewej: Grzegorz Sikora, Jolanta Cynkutis, Grażyna Błęcka-Kolska, Janusz Stola

Ajschylosa Prometeusz
Drugie Studio Wrocławskie
Tekst i reżyseria Mirosław Kocur
Premiera: Wrocław, 25 października 1986

 

Od lewej: Grzegorz Sikora, Jolanta Cynkutis, Grażyna Błęcka-Kolska, Janusz Stolarski, Jolanta Kurach
Fot. Marek Grotowski
© Instytut im. Jerzego Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: t.papuczys@grotowski-institute.pl