Wyszukiwanie w mediatece:

Od lewej: Janusz Stolarski, Maria Kierzkowska

Magia grzechu
Drugie Studio Wrocławskie
Tekst wg Pedra Calderóna de la Barca
Reżyseria Mirosław Kocur
Premiera: Wrocław, 18 stycznia 1989

 

Od lewej: Janusz Stolarski, Maria Kierzkowska
Fot. Marek Grotowski
© Instytut im. Jerzego Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: t.papuczys@grotowski-institute.pl