Wyszukiwanie w mediatece:

Od lewej: Jolanta Kurach, Mariusz Prasał, Jerzy Kłosiński, Dagmara Chojnacka, Gr

Fedra
Drugie Studio Wrocławskie
Tekst wg Seneki
Opracowanie sceniczne i reżyseria Zbigniew Cynkutis
Architektura sceniczna Jerzy Gurawski
Premiera: Wrocław, 2 maja 1986

 

Od lewej: Jolanta Kurach, Mariusz Prasał, Jerzy Kłosiński, Dagmara Chojnacka, Grażyna Błęcka-Kolska
Fot. Marek Grotowski
© Instytut im. Jerzego Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: t.papuczys@grotowski-institute.pl