Wyszukiwanie w mediatece:

Od lewej: Dariusz Domarecki, Maria Kierzkowska, Kantiotis Anastosopoulos, Graham

Eliasz II
Drugie Studio Wrocławskie
Tekst wg Martina Bubera
Reżyseria Mirosław Kocur
Premiera: Wrocław, 19 czerwca 1989

 

Od lewej: Dariusz Domarecki, Maria Kierzkowska, Kantiotis Anastosopoulos, Graham Cunnigton, Grzegorz Sikora
Fot. Marek Grotowski
© Instytut im. Jerzego Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: t.papuczys@grotowski-institute.pl