Wyszukiwanie w mediatece:

Od lewej: Jolanta Cynkutis, Bogumił Gauden, Sławomir Chwastowski, Mirosław Kocur

Anhelli
Drugie Studio Wrocławskie
Tekst wg Juliusza Słowackiego
Reżyseria Mirosław Kocur
Premiera: Wrocław,1 listopada 1987

 

Od lewej: Jolanta Cynkutis, Bogumił Gauden, Sławomir Chwastowski, Mirosław Kocur, Janusz Stolarski
Fot. Marek Grotowski
© Instytut im. Jerzego Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: t.papuczys@grotowski-institute.pl