„Co znaczy, że Mickiewicz był mistykiem?”, fragment wykładu prof. dr. hab. Krzysztofa Rutkowskiego, grudzień 2010

Wyszukiwanie w mediatece:

Co znaczy, że Mickiewicz był mistykiem? Powiada się, że Mickiewicz był mistykiem. Co to znaczy? W jaki sposób starał się dotrzeć (dobić) do prawdy przekraczającej słowa pisane? Na czym polegała moc milczącego Głosu, którego Mickiewicz pragnął wysłuchać? Co się dzieje, gdy chcemy coś powiedzieć do rzeczy?

Wykład odbył się 2 grudnia 2010 roku w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu w Sali Kinowej w ramach semestru autorskiego Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań.