Prof. Krzysztof Rutkowski ‘Co znaczy, że Mickiewicz był mistykiem?' – fragment of the lecture

Search in media:

Source: Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego (Archive of the Grotowski Institute)