Zuzanna Berendt

Doktorantka w Katedrze Teatru i Dramatu Uniwersytetu Jagiellońskiego, badaczka sztuk performatywnych, niezależna kuratorka, krytyczka teatralna. Absolwentka teatrologii w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz filmoznawstwa i wiedzy o nowych mediach tamże. Jest członkinią kolektywu Pracownia Kuratorska zajmującego się tworzeniem projektów łączących sztukę, naukę, nową humanistykę i aktywizm. Stale współpracuje z czasopismami: „Didaskalia” oraz „Dialog”.