Witold Loska

Student w Katedrze Performatyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończył wiedzę o teatrze również na UJ. Publikował między innymi w „Didaskaliach”, „Teatraliach”, „Dialogu”. Interesuje się politycznością technologii, spekulacją, posthumanizmem. Obecnie zajmuje się poszukiwaniem alternatywnych strategii emancypacyjnych wyrosłych na gruncie ksenofeministycznego postulatu afirmacji alienacji, badając równolegle prozę Octavii E. Butler oraz amatorskie, biotechnologiczne modyfikacje ciała.