Wadim Szczerbakow

doktor teorii sztuki, wiodący pracownik naukowy Działu Badania i Publikacji Spuścizny Teatralnej Wswiewołoda Meyerholda w Państwowym Instytucie Wiedzy o Sztuce w Moskwie. Prowadzi wykłady na studiach magisterskich Centrum im. Meyerholda. Autor artykułów i publikacji z zakresu historii rosyjskiej reżyserii pierwszej połowy XX wieku i teatru plastycznego różnych epok i narodów, współautor wszystkich wydawnictw Działu.