Virginie Magnat

teatrolożka, reżyserka, aktorka. Assistant Professor na University of British Columbia. Zajmuje się badaniami nad dziedzictwem Jerzego Grotowskiego, pozaeuropejskimi tradycjami performatywnymi i ich wpływem na teatr współczesny. Publikowała rozległe i szczegółowe relacje z wykładów Grotowskiego w Collège de France. Od kilku lat realizuje projekt „Meetings with Remarkable Women/Tu es la fille de quelqu’un”.