Tomasz Raczkowski

absolwent etnologii i antropologii kulturowej, doktorant w kolegium Nauk o Kulturze na Uniwersytecie Wrocławskim. Członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego oraz Stowarzyszenia Etnologia Wrocławska. Publikował w „Ludzie”, „Tematach z Szewskiej” i „Zeszytach Etnologii Wrocławskiej”. Zajmuje się także publicystyką filmową, regularnie pisząc dla portalu Film.org.pl, w 2016 roku został laureatem nagrody dla młodych krytyków filmowych na festiwalu Kamera Akcja w Łodzi, publikował w kwartalniku „Ekrany”. Od 2017 roku współpracuje z Instytutem im. Jerzego Grotowskiego, w latach 2018-2019 stały stażysta w redakcji czasopisma „Performer”.