Tadeusz Kornaś

pracuje w Katedrze Teatru i Dramatu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Autor książek: Włodzimierz Staniewski i Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice” (2004), Between Anthropology and Politics: Two Strands of Polish Alternative Theatre (2007), Aniołom i światu widowisko. Szkice i rozmowy o teatrze (2009), Schola Teatru Węgajty. Dramat liturgiczny (2012), Apologie. Szkice o teatrze i religii (2017).

ORCID: 0000-0002-1114-6393