Tadashi Suzuki

założyciel i dyrektor zespołu Suzuki Company of Toga (SCOT) z siedzibą w Toga, wiosce położonej w górach Prefektury Toyama. Organizator Międzynarodowego Festiwalu Sztuki w Toga (pierwszego w Japonii międzynarodowego festiwalu teatralnego) oraz twórca autorskiej metody treningu aktorskiego. Zasiada w Międzynarodowym Komitecie Olimpiady Teatralnej.

Wśród wyreżyserowanych przez niego dzieł znajdują się m.in. Pasje dramatyczne, Trojanki, Dionizos, Król Lear, Cyrano de Bergerac i Madame de Sade. Obok przedstawień realizowanych z własnym zespołem Suzuki kilkakrotnie reżyserował i współtworzył produkcje międzynarodowe, m.in. Baśń Leara wyprodukowaną i wystawianą w czterech czołowych teatrach regionalnych Stanów Zjednoczonych, Króla Leara w moskiewskim Akademickim Teatrze Artystycznym, Króla Edypa we współpracy z Olimpiadą Kulturalną i Düsseldorf Schauspiel Haus oraz Elektrę w Teatrze na Tagance.

Suzuki wyłożył swoje teorie w wielu publikacjach. W języku angielskim ukazały się: Culture is the Body oraz The Theatre of Suzuki Tadashi, jako jeden z tomów serii Directors in Perspective, poświęconych twórczości najwybitniejszych reżyserów teatralnych XX wieku. Artysta jest także nowatorem myśli teatralnej i praktykiem, którego praca miała znaczny wpływ na rozwój teatru na całym świecie. W swych rozważaniach skupia się przede wszystkim na takich zagadnieniach, jak struktura grupy teatralnej, typy przestrzeni teatralnych i sposoby ich użycia, a także przekraczanie barier kulturowych i narodowych w celu tworzenia dzieł prawdziwie uniwersalnych. W języku polskim ukazała się książka Suzukiego Czym jest teatr? (Wrocław 2012).