Sofiia Rosa-Lavrentii

pracuje w Katedrze Teatroznawstwa i Sztuki Aktorskiej na Wydziale Kultury i Sztuki Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki. W 2021 roku obroniła pracę doktorską Dyskurs teatralny i krytyczny w kulturze teatralnej Galicji Wschodniej w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku. Zajmuje się badaniami genderowymi w historii teatru ukraińskiego. Publikowała m.in. w „Pamiętniku Teatralnym” 2020 nr 3 (Ukraińskie aktorki teatralne w Galicji Wschodniej)