Roman Lavrentii

pracuje w Katedrze Teatroznawstwa i Sztuki Aktorskiej na Wydziale Kultury i Sztuki Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki. Sekretarz Komisji Studiów Teatralnych Towarzystwa Naukowego im. T. Szewczenki, ekspert ukraińskiego festiwalu teatralnego GRA (Great Real Art) 2021–2023. Krytyk teatralny, doktor nauk o sztuce, autor i redaktor wielu publikacji naukowych związanych z teatrem ukraińskim, austriackim, żydowskim i polskim. Twórca tras tematycznych o historii teatrów we Lwowie.