Rena Mirecka

aktorka Teatru Laboratorium Jerzego Grotowskiego od roku 1959 aż do jego samorozwiązania w 1984 roku. Występowała we wszystkich jego spektaklach, m.in. w Akropolis, Księciu NiezłomnymApocalypsis cum figuris. W oparciu o doświadczenia wyniesione z pracy w Teatrze Laboratorium prowadziła spotkania i warsztaty, w których uczestniczyli ludzie z całego świata. Od 2000 roku Rena Mirecka regularnie prowadziła w Ośrodku, a następnie Instytucie Grotowskiego we Wrocławiu laboratoria The Way. W 2009 roku powstał film The Dream w reżyserii Macieja Stawińskiego o pracy Reny Mireckiej w ramach Laboratorium Poszukiwań Parateatralnych THE WAY w Brzezince. W 2010 roku przy Instytucie została powołana Szkoła Reny Mireckiej SŁOŃCE, w której w latach 2010–2017 odbywały laboratoria KARAWANASUN. Od 2017 liderem Szkoły jest Marco Balbi Dipalma.

Artykuły