Radek Stępień

student V roku Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, studiował na Międzywydziałowych Interdyscyplinarnych Studiach Humanistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2018. W latach 2011–2013 związany z Instytutem im. Jerzego Grotowskiego, w 2013–2018 z Ośrodkiem Praktyk Teatralnych „Gardzienice”. Współpracował m.in. z Krystianem Lupą przy spektaklach Spi-ra-la i Proces. Zadebiutował Panną Julią w Teatrze Ludowym w Krakowie, za którą otrzymał m.in. nagrodę ZAIKS na Forum Młodej Reżyserii 2018. Razem z Konradem Hetelem i Natanem Berkowiczem tworzy kolektyw KORAN. Od 2019 roku jest pedagogiem na Wydziale Reżyserii Dramatu AST w Krakowie.

Artykuły