Przemysław Wasilkowski

Aktor, reżyser, pedagog, tłumacz. Absolwent Wydziału Aktorskiego łódzkiej Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej; doktor sztuki teatralnej (promotorem jego przewodu doktorskiego był prof. Krystian Lupa). W latach 1994–1999 pracował w Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards w Pontederze we Włoszech jako członek zespołu artystycznego, brał aktywny udział w twórczym procesie pracy Workcenter, którego ukoronowaniem była zamknięta struktura performatywna Akcja.

Po powrocie do Polski pracował jako asystent prof. Michała Pawlickiego na swojej macierzystej uczelni, a w latach 2008–2018 wykładał w Studium Aktorskim im. Sewruka w Olsztynie. Jego najważniejsze publikacje ukazały się w „Pamiętniku Teatralnym” (2001 nr 1–2), „Pograniczach” (2002 nr 3), jego teksty zostały również włączone do tomu Voices from Within: Grotowski’s Polish Collaborators pod redakcją Paula Allaina i Grzegorza Ziółkowskiego oraz almanachu Stories for the Future: A Between Almanach pod redakcją Tomasza Wiśniewskiego.

Jako aktor współpracował z Teatrem Nowym w Łodzi, Teatrem Polskim w Poznaniu, Teatrem Bretoncaffe w Warszawie, Teatrem Studio w Warszawie, Teatrem Śląskim w Katowicach, Instytutem Grotowskiego we Wrocławiu, a także z teatrami zagranicznymi (m.in. Zona Castalia w Turynie; ARCAT oraz Atelier-Théâtre Monique Stalens w Paryżu).

Zajmuje się również reżyserią (MC HCW Projekt, Czarne na biało-niebieskim, Kres długiego dnia, Stany szoku, Studium o Hamlecie zrealizowane w ramach stypendiów artystycznych MKiDN) i ruchem scenicznym (Balladyna i Słownik chazarski, Teatr im. Kochanowskiego w Opolu; Termopile Polskie, Teatr Nowy w Łodzi i Teatr im. Kochanowskiego w Opolu).

Jego autorskie spektakle (Lament Doctoris Fausti, Zona Tenebrarum, Stany szoku, SAM, Ballyturk) były prezentowane i nagradzane na licznych festiwalach w Polsce i za granicą, m.in.: we Włoszech, Francji, Grecji, Finlandii, Japonii.