Piotr Urbanowicz

ur. 1992, doktorant w Katedrze Performatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Publikował m. in. w „Kulturze Współczesnej”, „Widoku”, „Kulturze Popularnej”, „Czasie Kultury”. Od 2017 roku kieruje projektem naukowym „Badanie elektryczności jako praktyka naukowa oraz źródło metafor w prasie popularnonaukowej i filozofii mesjanizmu (1750–1850)” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki.