Piotr Dobrowolski

Literaturoznawca, estetyk, teatrolog; pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się problemami współczesnej estetyki teatru, literatury i sztuk wizualnych w perspektywie porównawczej, społecznej, performatywnej i krytycznej. Krytyk teatralny i literacki, komentator życia artystycznego, tłumacz, eseista. Członek Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych, redaktor „Czasu Kultury”, stały współpracownik miesięcznika „Dialog” i portalu teatralny.pl, członek Kapituły Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej. Jego najnowsza książka to Teatr i polityka. Dyskursy polityczne w polskiej dramaturgii współczesnej (Poznań 2019).