Patryk Kencki

doktor nauk humanistycznych. Adiunkt w Zakładzie Historii i Teorii Teatru Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Sekretarz redakcji kwartalnika „Pamiętnik Teatralny”. Adiunkt Wydziału Aktorskiego Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Sekretarz Polskiego Towarzystwa Historyków Teatru.

Artykuły

ARTYKUŁY