Oleh Stefan

aktor teatralny i filmowy, pedagog teatralny, laureat Narodowej Nagrody Ukrainy im. Тarasa Szewczenki (najwyższe wyróżnienie Ukrainy za wkład w rozwój sztuki). W latach 1987–1990 i 1991–1996 pracował w Państwowym Ukraińskim Akademickim Teatrze Dramatycznym im. Tarasa Szewczenki w Charkowie – jego słynne role w tym teatrze to Bonawentura w Pieniądzach i baron Tuzenbach w Trzech siostrach. W 1989 roku ukończył Wydział Aktorski Instytutu Sztuk w Charkowie. W latach 1990–1991 i od 1996 roku aktor Lwowskiego Akademickiego Teatru im. Łesia Kurbasa. W 1991 roku uczestniczył w warsztatach w Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards w Pontederze. W latach 2005–2009 był docentem Katedry Teatrologii i Sztuki Aktorskiej na Lwowskim Uniwersytecie Narodowym im. Iwana Franki, a w latach 2012–2017 kierownikiem kursu aktorskiego. Uczestniczył w ponad czterdziestu projektach realizowanych na Ukrainie i za granicą, m.in. we Włoszech, w Mołdawii, Macedonii, Rumunii, Polsce, Niemczech, Gruzji, Bułgarii i Egipcie.