Octavian Saiu

wykładowca na Narodowym Uniwersytecie Teatru i Kinematografii (NUTC) w Bukareszcie w Rumunii oraz na Uniwersytecie w Otago w Nowej Zelandii (teatrologia i literatura dramatyczna), a także profesor wizytujący na Uniwersytecie Londyńskim oraz na uniwersytetach w Tokio i Lizbonie. Jest doktorem teatrologii NUTC i literatury porównawczej Uniwersytetu Otago. Od 2004 roku piastuje funkcję przewodniczącego konferencji organizowanych w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego w Sibiu. Jest Pomocniczym Sekretarzem Generalnym Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych (IATC) i przewodniczącym Sekcji Rumuńskiej (Teatrologia). Opublikował osiem książek o teatrze, a jego artykuły ukazały się w kilku międzynarodowych pismach. Laureat Nagrody Krytyków (2010) i Nagrody Zrzeszenia Artystów Teatralnych (UNITER, 2013). Jego najnowszą publikacją w języku angielskim jest monografia Hamlet and the Madness of the World(2016).