Mirosław Kocur

jest reżyserem i antropologiem teatru, dyrektorem Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego i wykładowcą wrocławskiej filii Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. Wniósł znaczący wkład do performatyki i edukacji teatralnej. Jego badania, oparte na bogatym doświadczeniu teatralnym, skupiają się na rekonstrukcji źródeł teatru. Opublikował Teatr antycznej Grecji (2001, Nagroda indywidualna MENiS i Dolnośląski Brylant Roku), We władzy teatru. Aktorzy i widzowie w antycznym Rzymie (2005, Nagroda im. Wojciecha Bogusławskiego), Drugie narodziny teatru. Performanse mnichów anglosaskich (2010), Teatr bez teatru. Performanse w Anglii Wschodniej u schyłku średniowiecza (2012), Źródła teatru (2013). Jest redaktorem serii Interdisciplinary Studies in Performance wydawnictwa Peter Lang.
ORCID: 0000-0002-7329-122X