Michał Masłowski

polonista, profesor uniwersytetu Paris-Sorbonne (Paris IV). Wybitny znawca polskiego romantyzmu, zwłaszcza twórczości Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego (Gest, symbol i rytuały polskiego teatru romantycznego, 1998; Zwierciadło Kordiana. Rola i maska bohatera w dramatach Słowackiego, 2001). Współautor przekładów na język francuski Dziadów i Kordiana. Zasłużony propagator kultury polskiej we Francji.