Michał Kobiałka

jest dziekanem i profesorem teatrologii w Department of Theatre Arts & Dance na Uniwersytecie w Minnesocie w USA. Jego artykuły, eseje i recenzje na temat teatru średniowiecza, teatru XVIII wieku, współczesnego teatru europejskiego, a także historiografii i teatru były publikowane w USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Izraelu, Rumunii, Hiszpanii, Niemczech, Danii, Brazylii, a także w Polsce. Od 1985 roku tłumaczy teksty teoretyczne i pisze o praktyce teatralnej Tadeusza Kantora. Jest autorem dwóch książek o teatrze Tadeusza Kantora: A Journey Through Other Spaces: Essays and Manifestos, 1944–1990 (1993); Further on, Nothing: Tadeusz Kantor’s Theatre (2009). Jest kuratorem (wraz z Małgorzatą Paluch-Cybulską) wystawy Tadeusz Kantor. Widma.

ARTYKUŁY