Martyna Dębowska

autorka tekstów, dramaturżka, literaturoznawczyni. W swojej pracy twórczej bada zagadnienia dotyczące procesu i problemu tworzenia. Interesują ją pojęcia „wykolejone z języka”, swoiste wydarzenia na granicy mowy. Czyta literaturę i filozofię w nowych kontekstach, szukając i dokonując w nich nowych połączeń. W polu jej zainteresowań znajdują się ponadto zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej krytyki feministycznej, genderowej i queerowej. Zawodowo koordynowała wiele projektów teatralnych podejmujących działania na rzecz wykluczania z kultury, w tym projekt „Odkluczanie” realizowany na terenie Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu. Od 2019 członkini Stowarzyszenia Kolektyw Kobietostan. Jest współautorką tekstu dramatycznego, na podstawie którego wraz z Kolektywem Kobietostan przygotowuje spektakl w ramach konkursu organizowanego przez Teatr Ósmego Dnia „OFF: Premiery”.

Artykuły