Maria Riccarda Bignamini

absolwentka teatrologii (1985) na Uniwersytecie w Turynie. Pracę magisterską pt. Teatr ubogi: między koniecznością a wyborem przygotowała pod kierunkiem prof. G. R. Morteo. W 1993 roku uzyskała Diplôme d’Etudes Approfondies in Etudes Théâtrales na Uniwersytecie Paris III – Sorbonne Nouvelle pracą pt. Wprowadzenie do poetyki Valerego Novarina, a w roku 2000 stopień doktora nauk teatralnych tej samej uczelni. W latach 1985–1992 była członkiem redakcji czasopisma „Linea teatrale”, następnie współpracowała z różnymi czasopismami francuskimi i włoskimi, m.in. „Teatri delle diversità”. Od 1986 pracuje jako nauczyciel literatury w szkole średniej.